Doma v Kolíně nad Rýnem

Připraveni na svět!

Kontakt

PAPACKS Sales GmbH
Von-Hünefeld-Str. 1
D-50829 Kolín nad Rýnem

Telefon: +49 221 30163006
Fax: + 49 221 30163007

E-mail: podpora@papacks.com
(Dotazy na prodej a dodavatele můžeme přijímat pouze prostřednictvím našeho kontakt upravovat.)

Úřední hodiny:
Po-Čt 9:00 - 18:00
Pá 9:00 - 17:00

Odpovědnost za obsah:
Manuel Leibrock, CMO
(Adresa jako vlevo)

Zastupuje generální ředitel:
Tahsin Dag, Zakladatel a CEO

Obchodní rejstřík: HRB 81380
Rejstříkový soud: Okresní soud v Kolíně nad Rýnem
Identifikační číslo daně z obratu: DE 296 446 531

Ochrana ochranných známek

Jsme vlastníkem chráněné ochranné známky PAPACKS®, registrovaná u německého úřadu pro ochranné známky a patenty v Mnichově a u Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu v Alicante (ochranné známky, vzory a vzory) pod číslem 013968871.

Haftungsausschluss

Odpovědnost za obsah

Obsah těchto stránek byl vytvořen s velkou péčí. Pro přesnost, úplnost nebo včasnost obsahu, nemůžeme převzít žádnou odpovědnost. Jako poskytovatel služeb jsme odpovědni podle § 7 Abs.1 TMG pro vlastní obsah na těchto stránkách podle obecných právních předpisů. Podle § § 8 10 TMG jsme jako poskytovatelé služeb nejsou povinni sledovat přenášené nebo uložené informace nebo vyšetřit okolnosti, které naznačují nezákonné činnosti. Povinnosti odstranit nebo zablokovat používání informací podle všeobecných zákonů zůstávají nedotčeny. Závazek je možné pouze ode dne znalosti konkrétního protiprávního jednání. Po oznámení těchto porušení, budeme odstranit obsah okamžitě.

Ručení za odkazy

Naše stránky obsahují odkazy na externí webové stránky, nad kterými nemáme žádnou kontrolu. Proto můžeme pro tyto webové stránky a nepřijímá žádnou odpovědnost. Za obsah propojených stránek je vždy poskytovatel nebo provozovatel je odpovědný. Propojené stránky byly kontrolovány v době propojení na možné porušování zákona. Nelegální obsah nebyl v okamžiku propojení. Trvalé kontrola odkazovaných stránek je nesmyslné bez konkrétních důkazů o porušení. Po oznámení o porušení, budeme okamžitě odstranit tyto odkazy.

Copyright

Podle obsahu stránky a práce na těchto stránkách podléhají německému autorskému právu. Reprodukce, úpravy, distribuce nebo jakékoliv využití mimo hranice autorského práva vyžadují písemný souhlas autora nebo tvůrce. Stahování a kopírování těchto stránek je povoleno pouze pro soukromé, nekomerční účely. Pokud je obsah na tomto webu vytvořený provozovatelem, jsou respektovány autorská práva třetích stran. Zejména, jsou obsah třetích stran jako takové označeny. Pokud by jste si vědomi porušení autorských práv, žádáme o náznak. Po oznámení o porušení, budeme odstranit obsah okamžitě.

Ochrana dat

Odpovědným orgánem ve smyslu zákonů o ochraně údajů, zejména základního nařízení EU o ochraně údajů (DSGVO), je:

PAPACKS Sales GmbH
Von-Hünefeld-Str. 1
D-50829 Kolín nad Rýnem

Vaše práva jako subjektu údajů

Následující práva můžete kdykoli uplatnit pomocí kontaktních údajů našeho pověřence pro ochranu osobních údajů:

 • Informace o námi uložených údajích a jejich zpracování,
 • Oprava nesprávných osobních údajů,
 • Vymazání vašich údajů, které jsme uložili,
 • Omezení zpracování údajů, pokud ještě nemůžeme smazat vaše údaje z důvodu zákonných povinností,
 • Námitka proti zpracování vašich údajů námi a
 • Přenositelnost údajů, pokud jste souhlasili se zpracováním údajů nebo jste s námi uzavřeli smlouvu.

Pokud jste nám dali svůj souhlas, můžete jej kdykoli odvolat s účinkem do budoucna.

Se stížností se můžete kdykoli obrátit na dozorový úřad, který za vás odpovídá. Váš příslušný dozorový úřad závisí na stavu vašeho bydliště, vaší práci nebo údajném porušení. Seznam dozorových úřadů (pro neveřejnou oblast) s adresami naleznete na: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Účely zpracování údajů odpovědným orgánem a třetími stranami

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze pro účely uvedené v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů. K přenosu vašich osobních údajů třetím stranám pro jiné než uvedené účely nedochází. Vaše osobní údaje předáme třetím stranám, pouze pokud:

 • Dali jste výslovný souhlas
 • zpracování je nezbytné ke zpracování smlouvy s vámi,
 • zpracování je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti,

Zpracování je nezbytné k ochraně oprávněných zájmů a není důvod předpokládat, že máte převažující oprávněný zájem na nezveřejnění svých údajů.

Vymazání nebo blokování údajů

Dodržujeme zásady vyhýbání se údajům a datové ekonomiky. Vaše osobní údaje proto ukládáme pouze tak dlouho, jak je to nezbytné k dosažení zde uvedených účelů nebo jak je stanoveno v různých obdobích uchovávání stanovených zákonem. Po příslušném účelu nebo po uplynutí těchto lhůt budou odpovídající údaje běžně blokovány nebo vymazány v souladu se zákonnými ustanoveními.

Shromažďování obecných informací při návštěvě našich webových stránek

Při přístupu na náš web se automaticky zaznamenávají informace obecné povahy pomocí cookie. Tyto informace (soubory protokolu serveru) zahrnují například typ webového prohlížeče, použitý operační systém, název domény vašeho poskytovatele internetových služeb a podobně. Jedná se výhradně o informace, které neumožňují vyvodit závěry o vaší osobě.

Tyto informace jsou technicky nezbytné pro správné doručení požadovaného obsahu webových stránek a jsou povinné při používání internetu. Zpracovávají se zejména pro následující účely:

 • Zajištění bezproblémového připojení k webu,
 • Zajištění bezproblémového používání našich webových stránek,
 • Vyhodnocení bezpečnosti a stability systému
 • pro další administrativní účely.

Zpracování vašich osobních údajů je založeno na našem oprávněném zájmu z výše uvedených účelů shromažďování údajů. Vaše údaje nepoužíváme k vyvozování závěrů o vás osobně. Příjemcem údajů je pouze odpovědný orgán a v případě potřeby zpracovatel.

Anonymní informace tohoto druhu můžeme statisticky vyhodnotit, abychom optimalizovali náš web a technologii, která za ním stojí.

Cookies

Ke správě souborů cookie a podobných používaných technologií (sledovací pixely, webové majáky atd.) a k poskytování souhlasu v tomto ohledu používáme nástroj pro souhlas „Real Cookie Banner“. Podrobnosti o tom, jak "Real Cookie Banner" funguje, najdete na https://devowl.io/de/rcb/datenverarbeitung/.

Právním základem pro zpracování osobních údajů v této souvislosti je čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR a čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Naším oprávněným zájmem je správa cookies a podobných používaných technologií a příslušné souhlasy.

Poskytnutí osobních údajů je nadále smluvně povinné a není vyžadováno pro uzavření smlouvy. Osobní údaje nemáte povinnost poskytnout. Pokud osobní údaje neposkytnete, nemůžeme vaše souhlasy spravovat.

Samozřejmě si můžete naše webové stránky prohlížet i bez cookies. Internetové prohlížeče jsou pravidelně nastaveny tak, aby přijímaly soubory cookie. Obecně můžete používání cookies kdykoli deaktivovat pomocí nastavení svého prohlížeče. Chcete-li zjistit, jak můžete tato nastavení změnit, použijte funkce nápovědy vašeho internetového prohlížeče. Upozorňujeme, že jednotlivé funkce našeho webu nemusí fungovat, pokud jste deaktivovali používání souborů cookie.

šifrování SSL

Pro ochranu bezpečnosti vašich dat během přenosu používáme nejmodernější šifrovací techniky (například SSL) přes HTTPS.

poznámky jsou

Když uživatelé zanechají na našem webu komentáře, kromě těchto informací se uloží čas jejich vytvoření a uživatelské jméno, které dříve vybral návštěvník webu. To je pro naši bezpečnost, protože můžeme být stíháni za nelegální obsah na našem webu, i když byl vytvořen uživateli.

Newsletter

Na základě vašeho výslovně uděleného souhlasu vám pravidelně zasíláme náš informační bulletin nebo srovnatelné informace e-mailem na vámi uvedenou e-mailovou adresu.

K zasílání zpravodaje postačí uvést vaši e-mailovou adresu. Když se zaregistrujete k odběru našeho zpravodaje, údaje, které poskytnete, budou použity pouze pro tento účel. Předplatitelé mohou být také informováni e-mailem o okolnostech, které jsou relevantní pro službu nebo registraci (např. Změny nabídky zpravodaje nebo technické okolnosti).

Pro efektivní registraci potřebujeme platnou e-mailovou adresu. Abychom zkontrolovali, že registraci skutečně provádí vlastník e-mailové adresy, používáme postup „dvojitého přihlášení“. Za tímto účelem zaznamenáváme objednávku pro zpravodaj, odeslání potvrzovacího e-mailu a přijetí požadované odpovědi. Další údaje se neshromažďují. Údaje budou použity pouze k zasílání zpravodaje a nebudou předány třetím stranám.

Svůj souhlas s ukládáním vašich osobních údajů a jejich použitím pro zasílání zpravodaje můžete kdykoli odvolat. V každém zpravodaji je odpovídající odkaz. Můžete se také kdykoli odhlásit přímo na tomto webu nebo nás o své žádosti informovat pomocí možnosti kontaktu uvedené na konci tohoto oznámení o ochraně osobních údajů.

kontakt

Pokud nás kontaktujete s dotazy jakéhokoli druhu prostřednictvím e-mailu nebo kontaktního formuláře, udělejte nám svůj dobrovolný souhlas za účelem kontaktování nás. K tomu je vyžadována platná e-mailová adresa. Slouží k přiřazení požadavku a následnému zodpovězení. Specifikace dalších údajů je volitelná. Informace, které poskytnete, budou uloženy pro účely zpracování žádosti a pro případné následné otázky. Po vyřízení vaší žádosti budou osobní údaje automaticky smazány.

Používání Google Analytics

Tato webová stránka používá Google Analytics, službu webové analýzy od společnosti Google Inc. (následující: Google). Google Analytics používá takzvané „cookies“, tj. Textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a umožňují analýzu vašeho používání webových stránek. Informace generované souborem cookie o vašem používání této webové stránky se obvykle přenášejí na server Google v USA a tam se ukládají. Kvůli aktivaci anonymizace IP na tomto webu však bude vaše IP adresa předem zkrácena společností Google v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Celá adresa IP se přenáší pouze na server Google v USA a tam se ve výjimečných případech zkracuje. Z pověření provozovatele této webové stránky použije Google tyto informace k vyhodnocení vašeho používání webové stránky, k sestavení zpráv o činnosti webových stránek a k poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou webové stránky a používáním internetu. IP adresa přenášená vaším prohlížečem jako součást Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji Google.

Účelem zpracování údajů je vyhodnotit používání webové stránky a sestavit zprávy o aktivitách na této webové stránce. Na základě používání webových stránek a internetu budou poté poskytnuty další související služby. Zpracování je založeno na oprávněném zájmu provozovatele webových stránek.

Ukládání cookies můžete zabránit příslušným nastavením softwaru vašeho prohlížeče; upozorňujeme však na to, že v takovém případě možná nebudete moci využívat všechny funkce tohoto webu v plném rozsahu. Google můžete také zabránit ve shromažďování údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy) a ve zpracování těchto údajů společností Google stažením pluginu prohlížeče dostupného pod následujícím odkazem a nainstalujte: Doplněk prohlížeče deaktivuje Google Analytics.

Kromě nebo jako alternativu k doplňku prohlížeče můžete kliknutím na stránce zabránit sledování pomocí Google Analytics na našich stránkách klikněte na tento odkaz. Do vašeho zařízení bude nainstalován soubor cookie pro odhlášení. Tím zabráníte budoucímu shromažďování pomocí Google Analytics pro tento web a pro tento prohlížeč, dokud zůstane cookie nainstalován ve vašem prohlížeči.

Používání knihoven skriptů (Google Web Fonts)

Abychom mohli náš obsah správně a graficky přitahovat napříč prohlížeči, používáme knihovny skriptů a knihovny písem, jako jsou. B. Webová písma Google (https://www.google.com/webfonts/). Webová písma Google se přenášejí do mezipaměti vašeho prohlížeče, aby se zabránilo opakovanému načítání. Pokud prohlížeč nepodporuje písma Google Web Fonts nebo brání v přístupu, zobrazí se obsah standardním písmem.

Vyvolání knihoven skriptů nebo knihoven písem automaticky spustí připojení k provozovateli knihovny. Je teoreticky možné - ale v současné době také nejasné, zda a pokud ano, za jakým účelem - že provozovatelé těchto knihoven shromažďují údaje.

Zásady ochrany osobních údajů provozovatele knihovny Google naleznete zde: https://www.google.com/policies/privacy/

Použití aplikace Adobe Typekit

Pro vizuální design našeho webu používáme Adobe Typekit. Typekit je služba poskytovaná společností Adobe Systems Software Ireland Ltd. což nám umožňuje přístup do knihovny písem. Aby bylo možné integrovat písma, která používáme, musí se váš prohlížeč připojit k serveru Adobe v USA a stáhnout písmo požadované pro náš web. Společnost Adobe přijímá informace o tom, že na náš web byl přístup z vaší IP adresy. Další informace o Adobe Typekit najdete v informacích o ochraně osobních údajů společnosti Adobe, ke kterým máte přístup zde: www.adobe.com/privacy/typekit.html

Použití Map Google

Tato webová stránka používá rozhraní Google Maps API k vizuálnímu zobrazení geografických informací. Při používání Google Maps Google také shromažďuje, zpracovává a používá údaje o používání funkcí mapy návštěvníky. Další informace o zpracování údajů společností Google informace o ochraně údajů Google odstranit. Zde můžete také změnit nastavení ochrany osobních údajů v centru ochrany údajů.

Podrobné pokyny ke správě vlastních dat ve spojení se službami Google Najdete zde.

Vložená videa z YouTube

Vkládáme videa z YouTube na některé z našich webových stránek. Provozovatelem příslušných doplňků je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Když navštívíte stránku s modulem plug-in YouTube, vytvoří se připojení k serverům YouTube. YouTube je přitom informován, které stránky navštěvujete. Pokud jste přihlášeni ke svému účtu YouTube, může vám YouTube přiřadit chování při procházení osobně. Tomu můžete zabránit tím, že se předem odhlásíte ze svého účtu YouTube.

Pokud je spuštěno video na YouTube, poskytovatel používá soubory cookie, které shromažďují informace o chování uživatelů.

Pokud jste deaktivovali ukládání souborů cookie pro program Google Ad, nebudete muset při sledování videí na YouTube s takovými soubory cookie počítat. YouTube však také ukládá informace o neosobním použití do jiných souborů cookie. Pokud tomu chcete zabránit, musíte zablokovat ukládání cookies ve vašem prohlížeči.

Další informace o ochraně údajů na „Youtube“ najdete v prohlášení o ochraně údajů poskytovatele na: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Sociální pluginy

Nabízíme vám možnost použití takzvaných „tlačítek sociálních médií“ na našem webu. Při ochraně vašich dat se během implementace spoléháme na řešení „Shariff“. Výsledkem je, že tato tlačítka jsou do webu integrována pouze jako grafika, která obsahuje odkaz na odpovídající web poskytovatele tlačítka. Kliknutím na grafiku budete přesměrováni na služby příslušného poskytovatele. Teprve poté budou vaše data odeslána příslušnému poskytovateli. Pokud nekliknete na obrázek, nedojde k žádné výměně mezi vámi a poskytovateli tlačítek sociálních médií. Informace o shromažďování a používání vašich údajů v sociálních sítích najdete v příslušných podmínkách používání příslušného poskytovatele. Více informací o řešení Shariff najdete zde: http://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html

Na náš web jsme integrovali tlačítka sociálních médií následujících společností:

Google AdWords

Náš web používá sledování konverzí Google. Pokud jste se dostali na naše webové stránky prostřednictvím reklamy umístěné společností Google, nastaví Google Adwords na vašem počítači soubor cookie. Soubor cookie pro sledování konverzí se nastaví, když uživatel klikne na reklamu umístěnou společností Google. Tyto soubory cookie ztrácejí platnost po 30 dnech a nepoužívají se k osobní identifikaci. Pokud uživatel navštíví určité stránky na našem webu a platnost souboru cookie ještě nevypršela, uvidíme my a Google, že uživatel klikl na reklamu a byl přesměrován na tuto stránku. Každý zákazník Google AdWords obdrží jiný soubor cookie. Soubory cookie proto nelze sledovat prostřednictvím webových stránek zákazníků AdWords. Informace získané pomocí konverzního souboru cookie se používají k vytváření statistik konverzí pro zákazníky AdWords, kteří se rozhodli pro sledování konverzí. Zákazníci zjistí celkový počet uživatelů, kteří klikli na jejich reklamu a byli přesměrováni na stránku se značkou pro sledování konverzí. Neobdrží však žádné informace, pomocí kterých by mohli být uživatelé osobně identifikováni.

Pokud se nechcete účastnit sledování, můžete odmítnout nastavení souboru cookie, který je k tomu potřebný - například prostřednictvím nastavení prohlížeče, které obecně deaktivuje automatické nastavení souborů cookie, nebo nastavením vašeho prohlížeče tak, aby byly blokovány soubory cookie z domény „googleleadservices.com“.

Vezměte prosím na vědomí, že opt-out cookies nesmíte mazat, pokud si nepřejete zaznamenávat žádná měřená data. Pokud jste ve svém prohlížeči odstranili všechny své soubory cookie, musíte znovu nastavit příslušný soubor cookie pro odhlášení.

Využití Google Remarketing

Tato webová stránka využívá funkci remarketingu společnosti Google Inc. Tato funkce se používá k prezentaci zájmově orientovaných reklam návštěvníkům webových stránek v reklamní síti Google. V prohlížeči návštěvníka webu je uložen takzvaný „cookie“, který umožňuje návštěvníkovi rozpoznat, když navštíví webové stránky, které patří do reklamní sítě Google. Na těchto stránkách mohou být návštěvníkům zobrazovány reklamy, které se vztahují k obsahu, ke kterému měl návštěvník dříve přístup na webových stránkách, které využívají funkci remarketingu Google.

Podle svých vlastních informací Google během tohoto procesu neshromažďuje žádné osobní údaje. Pokud stále nechcete funkci remarketingu Google, můžete ji kdykoli deaktivovat provedením příslušných nastavení v části http://www.google.com/settings/ads udělat. Alternativně můžete deaktivovat používání souborů cookie pro zájmově orientovanou reklamu prostřednictvím iniciativy reklamní sítě podle níže uvedených pokynů http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp Folgen.

Změna našich předpisů o ochraně údajů

Vyhrazujeme si právo přizpůsobit toto prohlášení o ochraně údajů tak, aby vždy splňovalo aktuální zákonné požadavky, nebo za účelem provedení změn našich služeb v prohlášení o ochraně údajů, např. Při zavádění nových služeb. Nové prohlášení o ochraně údajů se bude vztahovat na vaši příští návštěvu.

Dotazy pro inspektora ochrany údajů

Máte-li jakékoli dotazy týkající se ochrany údajů, napište nám e-mail nebo se obraťte přímo na osobu odpovědnou za ochranu údajů v naší organizaci:

PAPACKS Sales GmbH
Manuel Leibrock, CMO
Von-Hünefeld-Str. 1
D-50829 Kolín nad Rýnem

Souhlas se soubory cookie se skutečným bannerem cookie