Circulaire economie

Duurzaamheid optimaliseert het huidige systeem,
maar leidt niet tot een verandering in het systeem.

Een economie zonder afval – het idee is het waard!

Het veelbesproken model van de circulaire economie belooft natuurminnende economieën niet alleen te belonen met karmapunten, maar ook met harde economische feiten. Hebben we de blauwdruk gevonden voor een eerlijke economie die economische, ecologische en sociale winst combineert?

Het is in onze samenleving ingeburgerd geraakt om duurzame actie en economische activiteit te combineren met verzaking en inefficiëntie. De Europese Commissie schat dat echter een succesvolle implementatie van de circulaire economie EU-brede besparingen van 2030 miljard euro en twee miljoen nieuwe banen tegen 600 zou inhouden. De Ellen MacArthur Foundation voorziet zelfs een besparing van 2025 miljard euro in 630. Ook al is er geen duidelijke overeenstemming over de exacte omvang van het voordeel, iedereen is het erover eens: de circulaire economie is er één grote economische kans voor bedrijven en nauw verbonden met de leasingeconomie.

De winst wordt niet langer alleen gegenereerd door de verkoop van de eerste editie, maar uit het serviceaanbod van gebruik.

Circulaire economie – door PAPACKS®

Ons uitgangspunt is dat elk product (vooral verpakkingen) een materiaaldepot is, oftewel een grondstofreserve voor de toekomst. Om dit te garanderen, hebben we een fundamenteel andere organisatie van onze economie nodig, te beginnen met nieuwe Businessmodellen, ander productontwerp en consistente registratie van materialen. In tegenstelling tot recycling en initiatieven als de Groene Punt, geloven wij dat de sleutel tot verandering bij de bedrijven zelf ligt.

Het principe van de circulaire economie is hierop gebaseerd met het idee van een volledig regeneratieve, wereldwijde toeleverings- en handelsketen die geen gebruik maakt van eindige hulpbronnen. Het doel is om altijd het nut en de waarde van alle producten, onderdelen en materialen op het hoogst mogelijke niveau te houden, zodat ze kunnen worden gerepareerd, opgeknapt en hergebruikt in plaats van op de vuilstort terecht te komen.

Dit principe wordt ondersteund door de drie R-strategieën:

Verminderen  visfuik  Recycle

Het leidende principe

Ongeveer 43 jaar geleden presenteerde de Zwitserse architect Walter Stahel de oplossing voor de huidige problemen van onze lineaire denkmaatschappij en de exploitatie van natuurlijke hulpbronnen in zijn boek "Economics in Circulations". In 2019 werd het concept van Walter Stahel - nu al lang adviseur van de EU-commissie - als de beslissende structurele verandering in onze samenleving als de belangrijkste pijler in de Europese Green Deal (Europese Green Deal).

De lineaire productiemaatschappij is als een rivier: Ze leeft van de verkoop van haar goederen en wordt gedreven door mode, emoties en vooruitgang, haar succes wordt afgemeten aan de stroomsnelheid en wordt tot in de kleinste details vastgelegd in nationale statistieken.

Economische activiteit in cycli is als een meer: De motor is de optimalisatie van de baten, het succes wordt afgemeten aan de toename van de kwaliteit en kwantiteit van de voorraden vervaardigde goederen en natuurlijk, menselijk en cultureel kapitaal, die statistisch nauwelijks worden geregistreerd.

Dit concept wordt ook ondersteund door het leidende principe van de algemeen directeur van PAPACKSMijnheer Tahsin Dag, ondersteunt: "Er is altijd een oplossing! Alles wat denkbaar is, is ook haalbaar.”

Heeft u natuurlijke restanten van de daadwerkelijke productie van uw producten?
onze verpakkingen voor u produceren?

EU-casestudy

PAPACKS® / COTY INC.

Uitwisseling van kunststof schalen voor vormvezelschalen gemaakt van secundaire grondstoffen

Coty en PAPACKS duurzame successen presenteren aan de Europese Commissie

Wat een paar jaar geleden nog voor onmogelijk werd gehouden, is nu bewezen door twee innovatieve pioniers. Regionaal, milieubewust en efficiënt handelen is niet alleen mogelijk, maar ook voordelig. Drie spelers vertrouwen op de circulaire economie en zetten hun bevoorradingssystemen om in zeer efficiënte kringlopen waardoor de grondstof meerdere keren kan worden gebruikt.

EUROPESE COMMISSIE, DG MILIEU MAART 2020
Doeltreffendheid van de essentiële vereisten voor verpakking en verpakkingsafval en voorstellen voor versterking, bijlagen - contractnummer ENV.F.1 / FRA / 2014/0063
Compleet rapport als pdf-download

Voordelen van optimalisatie

Referentie: Berekeningen door het partnerbedrijf COTY

Vezeldepot/inkoop

Moderne pulpvormoplossing waarbij secundaire natuurlijke vezels in verschillende formaten worden gegoten

Gesloten proces

Decentraal netwerk voor transportverpakkingen

Coty is een van 's werelds toonaangevende cosmeticabedrijven, met een netto-omzet van meer dan $ 9 miljard en een legendarische portefeuille van toonaangevende merken.

Case study publicatie door de Europese Commissie over de effectiviteit van de basiseisen voor verpakkingen en verpakkingsafval

Natuurlijke vezels als grondstof

Gevormde vezelbak met flessen

Pallet laden met trays

Word onderdeel van onze circulaire economie loops!


Heeft u natuurlijke reststoffen uit de daadwerkelijke productie van uw producten voor de productie van onze verpakkingen voor u?

Stuur ons uw verzoek:

Cookietoestemming met echte cookiebanner