Thuis in Keulen

Klaar voor de wereld!

Afdruk

PAPACKS Sales GmbH
Von-Hünefeld-Str. 1
D-50829 Keulen

Telefoon: +49 221 30163006
Fax: + 49 221 30163007

E-mail ondersteuning@papacks.com
(We kunnen alleen aanvragen voor verkoop en leveranciers accepteren via onze Contactformulier aanpassen.)

Kantooruren:
Ma-do 9 - 00 uur
Vr 9 - 00 uur

Inhoudelijke verantwoordelijkheid:
Manuel Leibrock, KMO
(Adres zoals links)

Vertegenwoordigd door de managing director:
Tahsin Dag, Oprichter en CEO

Commercieel register: HRB 81380
Rechtbank van registratie: rechtbank Keulen
Btw-nummer: DE 296

Handelsmerkbescherming

Wij zijn de eigenaar van het beschermde handelsmerk PAPACKS®, geregistreerd bij het Duitse merken- en octrooibureau in München en bij het bureau voor harmonisatie binnen de interne markt in Alicante (handelsmerken, ontwerpen en modellen) onder nummer 013968871.

Haftungsausschluss

Aansprakelijkheid voor de inhoud

De inhoud van deze pagina's zijn gemaakt met grote zorg. Voor de juistheid, volledigheid of actualiteit van de inhoud kunnen wij geen verantwoordelijkheid nemen. Als dienstverlener zijn wij verantwoordelijk volgens § 7 Abs.1 TMG voor eigen inhoud op deze pagina's onder de algemene wetten. Volgens § § 8 10 TMG we als service providers niet verplicht zijn doorgegeven of opgeslagen informatie te controleren of omstandigheden die duiden op illegale activiteiten te onderzoeken. Verplichtingen te verwijderen of het gebruik van informatie te blokkeren onder de algemene wetten blijven onaangetast. Een verplichting is alleen mogelijk vanaf de datum van kennis van een specifieke inbreuk. Na kennisgeving van dergelijke schendingen, zullen wij onmiddellijk verwijderen van de inhoud.

Aansprakelijkheid voor links

Onze site bevat links naar externe websites waarover wij geen controle hebben. Daarom kunnen we voor deze websites en aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid. Voor de inhoud van gelinkte pagina's is altijd de aanbieder of exploitant verantwoordelijk is. De gekoppelde sites werden gecontroleerd op het moment van koppelen voor mogelijke schendingen van de wet. Illegale inhoud was niet op het moment van koppelen. Een permanente controle van de gelinkte pagina's is onredelijk, zonder concreet bewijs van een overtreding. Na kennisgeving van schendingen, zullen wij dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

Auteursrecht

De door de pagina-inhoud en werken op deze pagina's zijn onderworpen aan het Duitse auteursrecht. De reproductie, aanpassing, verspreiding of enige vorm van uitbuiting buiten de grenzen van het auteursrecht vereist de schriftelijke toestemming van de auteur of maker. Downloads en kopieën van deze pagina's zijn alleen toegestaan ​​voor prive, niet-commercieel gebruik. Voor zover de inhoud van deze site is gemaakt door de exploitant, zijn de auteursrechten van derden gerespecteerd. Met name inhoud van derden als zodanig aangeduid. Mocht u zich bewust worden van schending van het auteursrecht, vragen wij voor een hint. Na kennisgeving van schendingen, zullen wij onmiddellijk verwijderen van de inhoud.

Privacybeleid

Verantwoordelijke instantie in de zin van de wetgeving inzake gegevensbescherming, met name de EU-basisverordening voor gegevensbescherming (DSGVO), is:

PAPACKS Sales GmbH
Von-Hünefeld-Str. 1
D-50829 Keulen

Je slachtoffers rechten

U kunt altijd de volgende rechten uitoefenen onder de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming:

 • Informatie over uw gegevens die door ons zijn opgeslagen en hun verwerking,
 • Correctie van onjuiste persoonlijke gegevens,
 • Verwijdering van uw gegevens die door ons zijn opgeslagen,
 • Beperking van de gegevensverwerking als we uw gegevens nog niet mogen verwijderen vanwege wettelijke verplichtingen,
 • Bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens door ons en
 • Overdraagbaarheid van gegevens, mits u toestemming heeft gegeven voor de gegevensverwerking of een contract met ons heeft gesloten.

Als u ons uw toestemming hebt gegeven, kunt u deze op elk moment intrekken met ingang van kracht voor de toekomst.

Met een klacht kunt u te allen tijde contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit die voor u verantwoordelijk is. Uw bevoegde toezichthoudende autoriteit is afhankelijk van de staat van uw woonplaats, uw werk of de vermeende overtreding. Een lijst van de toezichthoudende autoriteiten (voor het niet-openbare gedeelte) met adressen is te vinden op: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Doeleinden van gegevensverwerking door de verantwoordelijke instantie en derden

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen voor de doeleinden die in deze gegevensbeschermingsverklaring staan ​​vermeld. Een overdracht van uw persoonsgegevens aan derden voor andere dan de genoemde doeleinden vindt niet plaats. Wij geven uw persoonsgegevens alleen door aan derden als:

 • U heeft uw uitdrukkelijke toestemming gegeven
 • de verwerking is nodig om een ​​contract met u af te handelen,
 • de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting,

De verwerking is noodzakelijk om gerechtvaardigde belangen te vrijwaren en er is geen reden om aan te nemen dat u een hoger gerechtvaardigd belang heeft om uw gegevens niet openbaar te maken.

Verwijderen of blokkeren van gegevens

We houden ons aan de principes van gegevensvermijding en gegevenseconomie. We bewaren uw persoonsgegevens daarom alleen zo lang als nodig is om de hier genoemde doeleinden te bereiken of zoals bepaald door de verschillende bewaartermijnen voorzien door de wet. Na beëindiging van het respectieve doel of het verstrijken van deze termijnen, worden de bijbehorende gegevens routinematig geblokkeerd of verwijderd in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

Algemene informatie verzamelen bij een bezoek aan onze website

Wanneer u onze website bezoekt, wordt automatisch informatie van algemene aard geregistreerd met behulp van een cookie. Deze informatie (serverlogbestanden) omvat bijvoorbeeld het type webbrowser, het gebruikte besturingssysteem, de domeinnaam van uw internetprovider en dergelijke. Dit is uitsluitend informatie waaruit geen conclusies over uw persoon kunnen worden getrokken.

Deze informatie is technisch noodzakelijk om de door u gevraagde website-inhoud correct te leveren en is verplicht bij het gebruik van internet. Ze worden in het bijzonder verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Zorgen voor een probleemloze verbinding van de website,
 • Zorgen voor een soepel gebruik van onze website,
 • Evaluatie van systeembeveiliging en stabiliteit ook
 • voor verdere administratieve doeleinden.

De verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang voor de bovengenoemde doeleinden van gegevensverzameling. Wij gebruiken uw gegevens niet om conclusies over u persoonlijk te trekken. De ontvanger van de gegevens is alleen de verantwoordelijke instantie en, indien nodig, de verwerker.

Dergelijke anonieme informatie kan door ons statistisch worden geëvalueerd om onze website en de technologie erachter te optimaliseren.

Cookies

We gebruiken de toestemmingstool "Real Cookie Banner" om de gebruikte cookies en vergelijkbare technologieën (trackingpixels, webbakens, enz.) te beheren en hiervoor toestemming te geven. Details over hoe "Real Cookie Banner" werkt, zijn te vinden op https://devowl.io/de/rcb/datenverarbeitung/.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens in dit verband is artikel 6, lid 1, onder c) AVG en artikel 6, lid 1, onder f) AVG. Ons legitieme belang is het beheer van de gebruikte cookies en soortgelijke technologieën en de relevante toestemmingen.

Het verstrekken van persoonsgegevens is nog steeds contractueel vereist en is niet vereist voor het sluiten van een contract. U bent niet verplicht de persoonsgegevens te verstrekken. Als u de persoonsgegevens niet verstrekt, kunnen wij uw toestemmingen niet beheren.

Natuurlijk kunt u onze website ook zonder cookies bekijken. Internetbrowsers worden regelmatig ingesteld om cookies te accepteren. Over het algemeen kunt u het gebruik van cookies op elk moment uitschakelen via de instellingen van uw browser. Gebruik alstublieft de hulpfuncties van uw internetbrowser om uit te vinden hoe u deze instellingen kunt wijzigen. Houd er rekening mee dat sommige functies van onze website mogelijk niet werken als u het gebruik van cookies hebt uitgeschakeld.

SSL-encryptie

Om de beveiliging van uw gegevens tijdens de overdracht te beschermen, gebruiken we geavanceerde versleutelingstechnieken (zoals SSL) via HTTPS.

opmerkingen zijn

Als gebruikers reacties achterlaten op onze site, worden ze ook de tijd van hun creatie en de gebruikersnaam opgeslagen die eerder door de sitebezoeker is gekozen. Dit is voor onze veiligheid omdat we kunnen worden vervolgd voor illegale inhoud op onze website, zelfs als deze door gebruikers is gemaakt.

Nieuwsbrief

Op basis van uw nadrukkelijke toestemming sturen wij u regelmatig onze nieuwsbrief of vergelijkbare informatie per e-mail naar het door u opgegeven e-mailadres.

Om de nieuwsbrief te ontvangen, is het voldoende om uw e-mailadres op te geven. Wanneer u zich aanmeldt om onze nieuwsbrief te ontvangen, worden de door u verstrekte gegevens alleen voor dit doel gebruikt. Abonnees kunnen ook per e-mail worden geïnformeerd over omstandigheden die relevant zijn voor de dienst of registratie (bijvoorbeeld wijzigingen in het nieuwsbriefaanbod of technische omstandigheden).

Voor een effectieve registratie hebben we een geldig e-mailadres nodig. Om te controleren of een aanvraag daadwerkelijk is gedaan door de eigenaar van een e-mailadres, gebruiken we de procedure "Dubbele opt-in". Hiertoe registreren we de volgorde van de nieuwsbrief, de verzending van een bevestigingsmail en de ontvangst van het gevraagde antwoord. Verdere gegevens worden niet verzameld. De gegevens worden uitsluitend voor de nieuwsbrief gebruikt en worden niet doorgegeven aan derden.

U kunt uw toestemming voor de opslag van uw persoonlijke gegevens en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief op elk moment herroepen. In elke nieuwsbrief staat een bijbehorende link. U kunt zich ook op elk moment rechtstreeks op deze website uitschrijven of ons op de hoogte stellen van uw verzoek via de contactmogelijkheid aan het einde van deze gegevensbeschermingsverklaring.

Contactformulier

Als u contact met ons opneemt met betrekking tot vragen van welke aard dan ook via e-mail of contactformulier, geef ons dan uw vrijwillige toestemming om contact met ons op te nemen. Hiervoor is een geldig e-mailadres vereist. Dit wordt gebruikt om het verzoek toe te wijzen en vervolgens te beantwoorden. De specificatie van verdere gegevens is optioneel. De informatie die u verstrekt, wordt opgeslagen met het oog op het verwerken van het verzoek en voor mogelijke vervolgvragen. Nadat uw verzoek is afgehandeld, worden persoonsgegevens automatisch verwijderd.

Gebruik van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (volgende: Google). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, wordt meestal overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Door de activering van IP-anonimisering op deze website, wordt uw IP-adres vooraf door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Namens de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om de website-exploitant andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.

Het doel van de gegevensverwerking is om het gebruik van de website te evalueren en om rapporten over activiteiten op de website op te stellen. Op basis van het gebruik van de website en internet zullen dan verdere gerelateerde diensten worden verleend. De verwerking is gebaseerd op het legitieme belang van de websitebeheerder.

U kunt het opslaan van cookies voorkomen door een overeenkomstige instelling van uw browsersoftware; Houd er echter rekening mee dat als u dit doet, u mogelijk niet alle functies van deze website zo volledig mogelijk kunt gebruiken. Bovendien kunt u voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de cookie zijn gegenereerd en gerelateerd zijn aan uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres), evenals de verwerking van deze gegevens door Google door de browserplug-in te downloaden die beschikbaar is via de volgende link en installeer: Browser toevoegen om Google Analytics uit te schakelen.

Naast of als een alternatief voor de invoegtoepassing voor browsers, kunt u voorkomen dat Google Analytics op onze pagina's wordt gevolgd door: klik op deze link. Er wordt een opt-out-cookie op uw apparaat geïnstalleerd. Dit voorkomt toekomstige verzameling door Google Analytics voor deze website en voor deze browser, zolang de cookie in uw browser blijft staan.

Scriptbibliotheken gebruiken (Google Webfonts)

Om onze inhoud correct en grafisch aantrekkelijk weer te geven in alle browsers, gebruiken we scriptbibliotheken en lettertypebibliotheken zoals. B. Google Web Fonts (https://www.google.com/webfonts/). Google-weblettertypen worden overgebracht naar de cache van uw browser om meervoudig laden te voorkomen. Als de browser Google Web Fonts niet ondersteunt of toegang verhindert, wordt de inhoud weergegeven in een standaardlettertype.

Bij het oproepen van scriptbibliotheken of lettertypebibliotheken wordt automatisch een verbinding met de bibliotheekbeheerder tot stand gebracht. Het is theoretisch mogelijk - maar momenteel ook onduidelijk of, en zo ja, voor welke doeleinden - dat exploitanten van dergelijke bibliotheken gegevens verzamelen.

Het privacybeleid van de bibliotheekbeheerder Google is hier te vinden: https://www.google.com/policies/privacy/

Adobe Typekit gebruiken

We gebruiken Adobe Typekit voor het visuele ontwerp van onze website. Typekit is een service die wordt aangeboden door Adobe Systems Software Ireland Ltd. wat ons toegang geeft tot een lettertypebibliotheek. Om de lettertypen die we gebruiken te integreren, moet uw browser verbinding maken met een Adobe-server in de VS en het lettertype downloaden dat nodig is voor onze website. Adobe ontvangt de informatie dat onze website is geopend vanaf uw IP-adres. Meer informatie over Adobe Typekit is te vinden in de gegevensbeschermingsinformatie van Adobe, die u hier kunt openen: www.adobe.com/privacy/typekit.html

Google Maps gebruiken

Deze website maakt gebruik van Google Maps API om geografische informatie visueel weer te geven. Bij het gebruik van Google Maps verzamelt, verwerkt en gebruikt Google ook gegevens over het gebruik van de kaartfuncties door bezoekers. U vindt meer informatie over gegevensverwerking door Google de Privacykennisgeving van Google verwijderen. Daar kunt u ook uw persoonlijke privacy-instellingen wijzigen in het privacycentrum.

Gedetailleerde instructies voor het beheren van uw eigen gegevens met betrekking tot Google-producten Vind je hier.

Ingesloten YouTube-video's

We embedden YouTube-video's op sommige van onze websites. De exploitant van de bijbehorende plug-ins is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS. Wanneer u een pagina met de YouTube-plug-in bezoekt, wordt een verbinding met YouTube-servers tot stand gebracht. Daarbij wordt YouTube geïnformeerd welke pagina's u bezoekt. Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, kan YouTube uw surfgedrag persoonlijk aan u toewijzen. U kunt dit voorkomen door vooraf uit te loggen bij uw YouTube-account.

Als een YouTube-video wordt gestart, gebruikt de provider cookies die informatie over gebruikersgedrag verzamelen.

Als u de opslag van cookies voor het Google-advertentieprogramma heeft uitgeschakeld, hoeft u bij het bekijken van YouTube-video's geen rekening te houden met dergelijke cookies. YouTube slaat echter ook niet-persoonlijke gebruiksinformatie op in andere cookies. Als u dit wilt voorkomen, moet u de opslag van cookies in uw browser blokkeren.

Meer informatie over gegevensbescherming op "Youtube" vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van de aanbieder op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Social Plugins

Wij bieden u de mogelijkheid om op onze website gebruik te maken van zogenaamde "social media buttons". Om uw gegevens te beschermen, vertrouwen we tijdens de implementatie op de "Shariff" -oplossing. Hierdoor worden deze buttons alleen in de website geïntegreerd als een afbeelding die een link naar de corresponderende website van de button provider bevat. Door op de afbeelding te klikken, wordt u doorgestuurd naar de diensten van de betreffende aanbieder. Pas dan worden uw gegevens naar de betreffende aanbieder gestuurd. Tenzij u op de afbeelding klikt, vindt er geen uitwisseling plaats tussen u en de aanbieders van de socialemediaknoppen. Informatie over het verzamelen en gebruiken van uw gegevens in sociale netwerken vindt u in de respectieve gebruiksvoorwaarden van de betreffende aanbieder. U kunt hier meer informatie vinden over de Shariff-oplossing: http://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html

We hebben de socialemediaknoppen van de volgende bedrijven op onze website geïntegreerd:

Google AdWords

Onze website maakt gebruik van Google Conversion Tracking. Als u via een advertentie van Google op onze website bent gekomen, plaatst Google Adwords een cookie op uw computer. De cookie voor het bijhouden van conversies wordt geplaatst wanneer een gebruiker op een advertentie van Google klikt. Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina's van onze website bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, kunnen wij en Google zien dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd. Elke Google AdWords-klant krijgt een andere cookie. Cookies kunnen daarom niet worden gevolgd via de websites van AdWords-klanten. De informatie die met behulp van de conversiecookie wordt verkregen, wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor AdWords-klanten die hebben gekozen voor conversietracking. Klanten ontdekken het totale aantal gebruikers dat op hun advertentie heeft geklikt en werd omgeleid naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. Ze ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.

Als u niet wilt deelnemen aan het volgen, kunt u de vereiste instelling van een cookie weigeren - bijvoorbeeld via een browserinstelling die over het algemeen de automatische instelling van cookies uitschakelt of uw browser instelt om cookies van het domein "googleleadservices.com" te blokkeren.

Houd er rekening mee dat u de opt-out-cookies niet kunt verwijderen zolang u meetgegevens niet wilt opslaan. Als u al uw cookies in de browser hebt verwijderd, moet u de betreffende opt-out-cookie opnieuw instellen.

Google Remarketing gebruiken

Deze website maakt gebruik van de remarketingfunctie van Google Inc. Deze functie wordt gebruikt om op interesses gebaseerde advertenties weer te geven aan websitebezoekers binnen het advertentienetwerk van Google. In de browser van de websitebezoeker wordt een zogenaamde "cookie" opgeslagen, waarmee de bezoeker kan worden herkend wanneer hij of zij websites bezoekt die behoren tot het advertentienetwerk van Google. Op deze pagina's kan de bezoeker advertenties te zien krijgen die betrekking hebben op inhoud die de bezoeker eerder heeft bezocht op websites die gebruikmaken van de remarketingfunctie van Google.

Google beweert dat Google tijdens dit proces geen persoonlijke informatie verzamelt. Als u echter geen gebruik wilt maken van Google Remarketing, kunt u dit uitschakelen door de juiste instellingen te selecteren onder http://www.google.com/settings/ads te maken. Als alternatief kunt u het gebruik van cookies voor op interesses gebaseerde advertenties uitschakelen via het advertentienetwerkinitiatief door de instructies in te volgen http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp volgen.

Wijziging van ons privacybeleid

We behouden ons het recht voor dit privacybeleid aan te passen om altijd te voldoen aan de nieuwste wettelijke vereisten of om wijzigingen aan te brengen in ons privacybeleid, zoals de introductie van nieuwe services. Uw nieuwe bezoek zal worden onderworpen aan het nieuwe privacybeleid.

Vragen aan de functionaris voor gegevensbescherming

Als je vragen hebt over privacy, stuur ons dan een e-mail of neem contact op met de persoon die verantwoordelijk is voor de privacy in onze organisatie:

PAPACKS Sales GmbH
Manuel Leibrock, KMO
Von-Hünefeld-Str. 1
D-50829 Keulen

Cookietoestemming met echte cookiebanner